početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 317

naziv fonda: SAVET ZA NAUKU I KULTURU VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Savet za nauku i kulturu Vlade FNRJ

granične godine fonda: 1950-1953.

granične godine građe: 1945-1953.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 100 fascikli, 21 knjiga evidencija

dužina fonda: 10.45

stanje građe: građa je dobro očuvana

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Ivan Hofman

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savet za nauku i kulturu Vlade FNRJ osnovan je 24. maja 1950. ukazom Vlade FNRJ u cilju rukovođenja poslovima prosvete, nauke i kulture iz nadležnosti savezne uprave i radi koordiniranja rada republičkih organa nadležnih za iste poslove. Na njegovom čelu nalazio se predsednik Rodoljub Čolaković u rangu ministra Vlade FNRJ. Preko Saveta su uspostavljani i održavani kontakti sa naučnim, obrazovno-vaspitnim i umetničkim ustanovama u inostranstvu i stranim kulturnim i naučnim radnicima. Savet je pratio rad republičkih ustanova prosvete, nauke i kulture, prikupljao je i obrađivao statističke podatke iz ovih oblasti, rukovodio je područnim ustanovama kao što su Seizmološki institut FNRJ, Leksikografski zavod FNRJ, Državni institut za fiskulturu, Jugoslovensko dramsko pozorište i dr. Savet je zbog čestih reorganizacija državne uprave obavljao, pored redovnih poslova, još i poslove nekih ukinutih organa uprave. Tako je preuzeo nadležnosti ukinutih Komiteta za fiskulturu i Komiteta za kinematografiju, a jedno vreme je rukovodio i poslovima grafičke industrije. Zakonom o sprovođenju Ustavnog zakona od 15. januara 1953. prestao je da radi Savet za nauku i kulturu Vlade FNRJ i njegovi su poslovi preneti u nadležnost tada osnovanog Saveznog izvršnog veća.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad