početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 39

naziv fonda: MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I NARODNOG ZDRAVLJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo za socijalnu politiku KSHS, 1918-1929; Ministarstvo narodnog zdravlja KSHS, 1918-1929; .Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja KJ, 1929-1945.

granične godine fonda: 1919-1945.

granične godine građe: 1919-1945.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 9 fascikli i 81 registraturska knjiga

dužina fonda: 6.1

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivstički sređen

obrađivač: Spasoje Ašković

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Minisitarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja obrazovano je 27. juna 1929. godine, od Ministarstva za socijalnu politiku KSHS i Ministarstva narodnog zdravlja KSHS. Postojale su tri uredbe o uređenju ovog ministarstva (1929, 1930, 1934).
U nadležnost MSPNZ spadaju svi poslovi socijalne politike i zdravstvene uprave i službe, nadzor nad svim socijalnim i zdravstvenim ustanovama i nadleštvima, kao i pripremanje zakonskih predloga koji se odnose na resor MSPNZ.
Minisitarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja bilo je vrhovni organ za socijalnu politiku i zdravstvenu upravu u Kraljevini Jugoslaviji.
Arhivska građa fonda toliko je nekompletna i predstavlja samo ostatak fonda. Najviše je ostalo građe iz Ministarstva narodnog zdravlja, a skoro neznatno od Ministarstva socijalne politike.
Pretpostavlja se da je građa ovog fonda uništena za vreme bombardovanja Beograda u toku Drugog svetskog rata. Sada je ostalo 4,90 d.m. registraturskih knjiga i samo 1,00 d.m. prepiske. Kod prepiske najviše građe potiče iz Ministarstva narodnog zdravlja KSHS i to iz sledećih organizacionih jedinica: Odsek računovodstva, Građevinsko-sanitetsko odeljenje, Odeljenje za zdravstvenu službu, Higijensko odeljenje i Administrativno odeljenje.
Sređivanje fonda je izvršeno po principu slobodne provinijencije, tako npr. svi predmeti koji se odnose na bolnice nalaze se, uglavnom, na jednom mestu, bez obzira iz kojeg odeljenja potiču.
Predmeti su sređeni po godinama, a u okviru jedne godine po brojevima, ako su iz iste organizacione jedinice, odnosno po datumima, ukoliko su iz različitih organizacionih jedinica. Radi lakšeg pronalaženja, iza predmeta su stavljane godine, iako u nekompletnoj građi ovog fonda one nemaju neku bitnu ulogu.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad