početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 24

naziv fonda: MINISTARSTVO RUDARSTVA VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Povereništvo za rudarstvo, 7.12.1944 - 7.03.1945, Ministarstvo rudarstva vlade DFJ

granične godine fonda: 1945-1950.

granične godine građe: 1944-1951.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 49 fascikli, 22 registraturske knjige

dužina fonda: 4.5

stanje građe: fragmentarna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač:

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Odlukom AVNOJ-a, 1943. godine, osnovano je Povereništvo NKOJ-a šuma i ruda,
a Odlukom AVNOJ-a od 7.12.1944. ukinuto je ovo Povereništvo i za poslove i topioničarstva osnovano je Povereništvo rudarstva. Ukazom Kraljevskog namesništva, na predlog Predsedništva AVNOJ-a od 7.03.1945, Povereništvo rudarstva dobija naziv Ministarstvo rudarstva vlade DFJ, preuzima poslove Povereništva rudarstva i prihvata njegovu untrašnju organizaciju. Za ministra rudarstva postavljen je Bane Andreev. Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ br. 27 od 1.02.1946, na osnovu čl. 86. i čl. 88. Ustava FNRJ, Ministarstvo rudarstva nastavlja rad kao savezno republikansko Ministarstvo rudarstva vlade FNRJ. Početkom 1948. godine, na osnovu Ukaza o ukidanju i osnivanju ministarstava Vlade FNRJ, novoosnovano Ministarstvo industrije preuzelo je iz delokruga rada Ministarstva rudarstva poslove teške industrije.
Tada se iz nadležnosti Ministarstva rudarstva FNRJ izdvajaju Generalna direkcija crne metalurgije i Glavna direkcija za nemetale i prenose u nadležnost Ministarstva teške industrije. Generalna direkcija za ugalj, koja je u Ministarstvu rudarstva funkcionisala kao AOR rudnika uglja saveznog značaja, ukinuta je Uredbom Vlade FNRJ od 31.12.1948. i umesto nje osnovane su generalne direkcije uglja po repubkikama. Ministarstvo rudarstva vlade FNRJ postojalo je do
8.02.1950. godine, kada je ukinuto Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad