početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 66

naziv fonda: MINISTARSTVO PROSVETE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije

granične godine fonda: 1918-1941.

granične godine građe: 1918-1941.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 3298 fascikli, 1219 knjiga evidencije

dužina fonda: 422

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Kosić Vasilije, Aleksandra Vranešević, Spasoje Ašk

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Ministarstvo prosvete Kraljevine SHS bilo je jedno od 18 ministarstava novoformirane vlade SHS, 7. decembra 1918. Ono je nastavilo poslove bivšeg Ministarstva prosvete i crkvenih poslova Kraljevine Srbije. Zakonom o nazivu i podeli Kraljevine na upravna područja od 4. oktobra 1929. Ministarstvo dobija naziv Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije. Organizaciona struktura Ministarstva prosvete KJ određena je uredbama iz 1919, 1929. i 1937. godine.
Uredbom iz 1919. Ministarstvo prosvete je bilo organizovano kao deo centralne uprave kome je pripadala vrhovna i nadzorna uprava nad javnom i privatnom nastavom u KJ. Pod njegovim nadzorom bila su sva književna i umetnička društva, prosvetne, kulturne i prosvetno-humane ustanove i zavodi, školski i prosvetni fondovi, ukoliko nisu bili pod upravom drugog ministarstva. Ministarstvo je bilo podeljeno na tri Odeljenja: Opšte odeljenje, Prosvetno odeljenje i Odeljenje za umetnost.
U izmenama Uredbe o uređenju Ministarstva prosvete, od 22. februara 1921. ispred Opšteg odeljenja stajao je Kabinet ministrov.
Uredom o uređenju Ministarstva prosvete od 31. jula 1929, ministarstvo se delilo na tri odeljenja: Opšte odeljenje, Odeljenje za srednju nastavu i Odeljenje za osnovnu nastavu.
Novom Uredbom o uređenju Ministarstva prosvete od 31. marta 1937, u nadležnost ministarstva bili su poslovi vezani za: organizovanje državnih prosvetnih vlasti, vrhovno vođenje celokupne državne prosvetne uprave, vrhovni nadzor nad prosvetnim upravnim vlastima i organima, kao i pripremanje zakonskih predloga. Istom uredbom ministarstvo se delilo na pet odeljenja: Opšte odeljenje, Odeljenje za srednje škole, Odeljenje za narodne škole, Odeljenje za nastavu i Odeljenje za narodno prosvećivanje.
Uredbom od 25. avgusta 1939. formirana je Banovina Hrvatska, koja je obuhvatala Savsku i Primorsku banovinu, i srezove Dubrovnik, Šid, Ilok, Brčko,Gradačac, Derventa, Travnik i Fojnica. Prema članu 2 iste uredbe u nadležnost Banovine su ušli i poslovi prosvete. Datum potpisivanja kapitulacije KJ (17. april 1941) smatra se i datumom prestanka rada Ministarstva prosvete KJ, iako je ono formalno nastavilo sa radom u emigraciji.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad