početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 16

naziv fonda: MINISTARSTVO TEŠKE INDUSTRIJE VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo industrije Vlade FNRJ, 1946-1948; Ministarstvo teške industrije Vlade FNRJ, 1948-1950.

granične godine fonda: 1948-1950.

granične godine građe: 1945-1950.

period građe fonda: Socijalistička Jugoslavija

količina arhivske građe: 146 fascikli, 20 knjiga evidencije, 38 fasc. dosijea osoblja.

dužina fonda: 19

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivsitički sređen

obrađivač: Milica Milićević

informativno sredstvo: Inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Ministarstvo industrije Vlade FNRJ ukinuto je ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 8. januara 1948. godine, a umesto njega osnovana su dva nova ministarstva: Ministarstvo teške industrije Vlade FNRJ i, Ministarstvo lake industrije Vlade FNRJ.
Ministarstvo teške industrije staralo se o izgradnji, unapređenju i razvitku teške industrije na celoj teritoriji Jugoslavije. Kao plansko-direktivni organ Vlade FNRJ rukovodilo je celokupnim razvojem privrednih grana koje je objedinjavalo. Karakter rada
Ministarstva u planiranju i operativi proizilazilo je iz analiza koje su imale pretežno ekonomski značaj, kao i u direktnom određivanju organizacionih i proizvodno-tehničkih mera za ostvarivanje postavljenih planova.
Ministarstvo teške industrije bilo je administrativno-operativni rukovodilac nekoliko instituta: Centralni naučni institut u Beogradu, Institut za elektroveze u Ljubljani, Savezni institut za turbomašine u Ljubljani i Institut za lake metale u Zagrebu.
Po unutrašnjoj organizacionoj strukturi, Ministarstvo teške industrije se delilo na osnovne organizacione jedinice: Kabinet, Sekretarijat, Knjigovodstveno-reviziono odelenje, Odeljenje za nabavke i prodaje, Odeljenje za kapitalne nabavke, Personalno odeljenje, Odeljenje za uključivanje radne snage, Planski sektor, Odeljenje za plan proizvodnje, Odeljenje za plan cena, Odeljenje finansijskog plana, Odeljenje za evidenciju plana i statistike, Odeljenje za plan kapitalne izgradnje i Odeljenje za plan kadrova.
U Ministarstvu teške industrije nalazilo se sedam generalnih i glavnih direkcija, po jedna za svaku granu industrije: metalne industrije; savezne industrije cementa; industrije motora; savezne elektroindustrije; crne metalurgije; za nemetale (savezne industrije vatrostalnog materijala) i industrije aluminijuma i bakra. U okviru svake generalne direkcije nalazilo se od četiri do petanest velikih preduzeća.
Posle nešto više od dve godine rada, Ministarstvo teške industrije prestalo je da postoji po ukazu Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 12. juna 1950. godine. Umesto njega osnovan je Savet za mašinogradnju Vlade FNRJ, koji je za vreme svoga trajanja (do oktobra 1951. godine) postao organ za opšte rukovođenje poslovima mašinogradnje i crne metalurgije iz savezne nadležnosti, a koordinirao je i delatnosti republičkih organa nadležnih za ove poslove.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad