početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 163

naziv fonda: MINISTARSTVO TRGOVINE I SNABDEVANJA VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Povereništvo NKOJ-a za narodnu privredu, 1943-1944; Povereništva za: trgovinu i industriju; socijalnu politiku; za ishranu; za trgovinu i snabdevanje 1944-1945; Ministarstvo trgovine i snabdevanje DFJ i, Ministarstvo trgovine i snabdevanja FNRJ, 1946-1950

granične godine fonda: 1946-1950.

granične godine građe: 1944-1950.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 60 fascikli

dužina fonda: 17.6

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: elementarno, delimično

obrađivač: Mr Gojko Malović

informativno sredstvo: arhivistički popis

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Ministarstvo trgovine i snabdevanja FNRJ osnovano je, shodno odredbama Ustava FNRJ od 31. januara 1946. godine, kao savezno-republikansko ministarstvo. U celom periodu svoga postojanja, Ministarstvo trgovine i snabdevanja FNRJ se bavilo poslovima: obezbeđenog snabdevanja stanovništva, prometa robe, vezanom trgovinom i otkupom poljoprivrednih proizvoda, slobodne trgovine, a u okviru njih investicijama, trgovinskim inspekcijskim poslovima i izvršno-uupravnim poslovima iz domena snabdevanja i trgovine.
Unutrašnja organizaciona struktura Ministarstva često se menjala, ali je u čitavom periodu postojanja prilagođavana osnovnim poslovima koje je ono vršilo.
U arhivskoj građi Ministarstva trgovine i snabdevanja FNRJ nalaze se i delovi građe ustanova koje su prethodile njegovom stvaranju: Uprave spoljne trgovine (koja je 1946. Prerasla u posebno Ministarstvo spoljne trgovine FNRJ), Zavoda za vanredne nabavke.
Građa o poslovima, koji su se odvijali u Ministarstvu, po klasifikacionom planu, grupisana je u osnovne organizacione grupe Ministarstva.
U toku postojanja Ministarstva, usled porasta poslova u vezi obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda stvoreno je Ministarstvo državnih nabavku Vlade FNRJ, koje je preuzelo deo poslova u vezi tog otkupa od Ministarstva trgovine i snabdevanja.
Ministarstvo trgovine i snabdevanja Vlade FNRJ ukinuto je 12. aprila 1950. godine, a njegove poslove preuzeo je novoosnovani Savet za promet robom Vlade FNRJ.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad