početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 68

naziv fonda: MINISTARSTVO ŠUMA I RUDNIKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo šuma i rudnika Kraljevine Jugoslavije.

granične godine fonda: 1918-1941.

granične godine građe: 1873-1941.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 69 knjiga ukoričene građe, 105 fascikli, 9 administrativnih knjiga

dužina fonda: 14.5

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač:

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Uredba o ustrojstvu Ministarstva šuma i rudnika u Kraljevini SHS doneta je 15.03.1919. godine. Prema ovoj Uredbi, ministar šuma i rudnika kao najviša upravna i nadzorna vlast nad svim šumama i rudarskim ustanovama, u ime države raspolaže i upravlja državnim šumama, adama i rudnicima, a nad drugim šumama kao i privattno rudarskim preduzećima vodi nadzor po odredbama postojećih zakona.
Zakonom o uređenju vrhovne državne uprave od 31.03.1929. određene su funkcije i nadležnosti Ministarstva šuma i rudnika.
Uredbom o organizaciji šuma i rudnika i područnih ustanova i o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima, od 23.04.1936, Ministarstvo šuma i rudnika vršilo je nadzornu vlast u ime države, a privrednu vlast vršile su Uprava državnih šuma i Uprava državnih rudarskih preduzeća, koje su bile odeljenja Ministarstva šuma i rudnika.
Poslovi Ministarstva šuma i rudnika za područje Banovine Hrvatske prešli su u njenu nadležnost Uredbom donetom 28.11.1939. godine.
Uredbom "Nedićeve vlade" o uređenju Ministarstva narodne privrede iz avgusta 1941. godine, u sastav Ministarstva narodne privrede ušli su poslovi Ministarstva šuma i rudnika i njegove područne ustanove.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad