početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 129

naziv fonda: GLAVNA UPRAVA ZA PLAN

stvaraoci arhivske građe: Glavna uprava za plan

granične godine fonda: 1951-1953.

granične godine građe: 1951-1953.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 17 fascikli

dužina fonda: 1.9

stanje građe: zadovoljavajuće

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Kolet Smiljanić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Glavna uprava za plan osnovana je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine o reorganizaciji Vlade FNRJ kao organ Privrednog saveta Vlade FNRJ. Počela je sa radom 7.04.1951. godine. Preuzela je poslove ukinutih organa - Savezne planske komisije, Komiteta za vodoprivredu i deo poslova Ministarstva rada FNRJ.
Obavljala je poslove iz savezne nadležnosti u oblasti privredne delatnosti: izdavala uputstva i naređenja za rad područnih organa na osnovu zakona i propisa
Vlade i Privrednog saveta; organizovala, vodila evidencije i proveravala izvršenje plana; preduzimala mere radi obezbeđenja izvršenja plana i donosila rešenja u prvom i drugom stepenu u administrativnom postupku.
Novom reorganizacijom savezne administracije u privredi, jula 1952. godine, ukinute su organizacione jedinice koje su vršile administrativne poslove u Glavnoj upravi za plan. Ti poslovi preneti su u nadležnost Privrednog saveta koji ih je obavljao kao svoju jedinstvenu administraciju.
Prilikom reorganizacije privrednog aparata 1953. godine, ukinuta je Glavna uprava za plan na osnovu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja FNRJ i saveznim organima vlasti. Prestala je sa radom 13.01.1953. godine a njene poslove preuzeo je Savezni zavod za privredno planiranje.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad