početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 133

naziv fonda: GLAVNA DIREKCIJA SAVEZNE INDUSTRIJE VATROSTALNOG MATERIJALA

stvaraoci arhivske građe: Glavna direkcija za nemetale Ministarstva rudarstva FNRJ; Glavna direkcija savezne industrije vatrostalnog materijala.

granične godine fonda: 1947-1950.

granične godine građe: 1947-1951.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 18 fascikli

dužina fonda: 2.1

stanje građe: fragnentarna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač:

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Glavna direkcija za nemetale osnovana je Uredbom Vlade FNRJ o osnivanju generalnih i glavnih direkcija Ministarstva rudarstva FNRJ od 7.03.1947. godine, kao administrativno-operativni rukovodilac rudarskih i topioničarskih preduzeća za proizvodnju i preradu nemetala opštedržavnog značaja.
Uredbom od 10.02.1948. godine, Direkcija se izdvaja iz nadležnosti Ministarstva rudarstva FNRJ i prenosi u nadležnost Ministarstva teške industrije FNRJ. Istom Uredbom menja naziv u Glavnu direkciju savezne industrije vatrostalnog materijala.
Direkcija je bila pod neposrednim rukovodstvom ministra rudarstva, odnosno teške industrije. Na čelu Direkcije bio je generalni direktor koji je neposredno upravljao svim poslovima Direkcije. Generalnog direktora postavljao je ministar rudarstva,
odnosno ministar teške industrije uz saglasnost predsednika Vlade FNRJ.
Glavna direkcija savezne industrije vatrostalnog materijala. Ukinuta je 31.05.1950. godine Uredbom o ukidanju generalnih i glavnih direkcija i uprava u nadležnosti
organa Vlade FNRJ.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad