početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 134

naziv fonda: GLAVNA DIREKCIJA SAVEZNE ELEKTROINDUSTRIJE

stvaraoci arhivske građe: Glavna uprava elektroindustrije, Glavna direkcija savezne elektroindustrije FNRJ

granične godine fonda: 1950-1951.

granične godine građe: 1950-1951.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 11 fascikli, 1 knjiga

dužina fonda: 1

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Saša Ilić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

U okviru Ministarstva industrije FNRJ, privremenim rešenjem od 11.10.1946. godine, osnovana je Glavna uprava elektroindustrije sa zadatkom da vrši
administrativno-operativno rukovođenje elektroindustrijskim preduzećima opšte-državnog značaja i preduzećima koja se bave distribucijom elektro materijala.
Glavna direkcija savezne elektroindustrije FNRJ osnovana je Uredbom o osnivanju
generalnih i glavnih direkcija Ministarstva industrije FNRJ od 22.01.1947. Preko Glavne direkcije Ministarstvo industrije vršilo je administrativno-operativno rukovođenje preduzećima opšte-državnog značaja iz oblasti elektroindustrije.
Glavna direkcija savezne elektroindustrije bila je pod neposrednim rukovodstvom ministra industrije, a pod svojim administrativno-operativnim rukovodstvom imala je deset elektroindustrijskih preduzeća opšte-državnog značaja.
Ukidanjem Ministarstva industrije i osnivanjem Ministarstva teške industrije, tokom 1948. godine, Glavna direkcija savezne elektroindustrije prelazi u nadležnost Ministarstva teške industrije.
Glavna direkcija savezne elektroindustrije ukinuta je Uredbom o ukidanju generalnih i glavnih direkcija koje su bile u nadležnosti Ministarstva teške industrije od 25.07.1950. godine.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad