početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 754

naziv fonda: GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE SHS U BUKUREŠTU

stvaraoci arhivske građe: Generalni konzulat Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Bukureštu, 1919-1929.

granične godine fonda: 1919-1929.

granične godine građe: 1919-1929.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 3 fascikle.

dužina fonda: 0.3

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Tonka Župančić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Generalni konzulat Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Bukureštu otvoren je u martu 1919. godine, a ukinut u maju 1929. godine.
Arhivska građa ovoga fonda, mada obimom veoma mala, sadrži dragocene izvore o privrednoj saradnji Kraljevine SHS i Kraljevine Rumunije u prvim godinama posle Prvog svetkog rata.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad