početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 141

naziv fonda: ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Antifašistički front žena Jugoslavije, 1942-1953.

granične godine fonda: 1942-1955.

granične godine građe: 1945-1953.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 337 fascikli

dužina fonda: 4.5

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Vučina Dobrić

informativno sredstvo: Inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Antifašistički front žena (AFŽ) Jugoslavije osnovan je na Prvoj zemaljskoj konferenciji žena u Bosanskom Petrovcu 6. decembra 1942. godine. Više godina ranije, žene su predstavljale važan faktor u Narodnom frontu Jugoslavije. AFŽ je krajem 1942. godine već predstavljao jaku organizaciju partizanskog Narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije u borbi protiv okupatora i njihovih saradnika i saveznika u Jugoslaviji.
Posle Drugog svetskog rata i oslobođenja Jugoslavije, AFŽ je i dalje radio na političkoj mobilizaciji žena u Jedinstvenom naorodnooslobodilačkom frontu Jugoslavije i u svim područjima društvene delatnosti.
Juna 1945. godine održan je Prvi kongres AFŽ Jugoslavije, a Drugi januara 1948. - oba u Beogradu. Treći kongres AFŽ Jugoslavije održan je u Zagrebu 1950. godine, dok se Četvrti kongres AFŽ Jugoslavije održao u Beogradu 1953. godine. Na tom kongresu je ukinut AFŽ kao posebna i jedinstvena organizacija, a osnovan Savez ženskih društava Jugoslavije.
AFŽ Jugoslavije je izdavao više listova: "Žena u borbi", "Žena danas", "Ukus", "Majka i dete", "Zora" i dr. Po unutrašnjoj strukturi AFŽ je bio organizovan na organe uprave: Kongres, Centralni odbor, Predsedništvo, Izvršni odbor i Nadzorni odbor, uz koje su povremeno stvarana razna tela (sekcije, komisije i dr.).


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad