početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 117

naziv fonda: CENTRALNO VEĆE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Centralno veće Saveza sindikata Jugoslavije;

granične godine fonda: 1945-1990.

granične godine građe: 1944-1960.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 523 fascikle, 54 knjige evidencija

dužina fonda: 65.8

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen deo fonda do 1960. godine

obrađivač: Milica Milićević sa grupom saradnika

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Inicijativom beogradskih preduzeća 31.12.1944. održan je u Beogradu veliki zbor radnika, privatnih nameštenika, komunalnih i državnih činovnika, na kome su prisustvovale delegacije radnika iz cele zemlje. Na zboru je izabran Akcioni odbor radi obavljanja potrebnih mera za osnivanje sindikata.
Na inicijativu Akcionog odbora u Beogradu je 23-25.1.1945. održana Opštezemaljska sindikalna konferencija na kojoj je doneta odluka o osnivanju Jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika Jugoslavije (JSRNJ).
Prvi kongres JSRNJ održan je u Beogradu od 24-28.10.1948. Na kongresu je promenjen naziv u Savez sindikata Jugoslavije (SSJ)..
Najviši organ bio je Kongres koji je birao Centralni odbor i njegovu finansijsku kontrolu. Centralni odbor je iz svoje sredine birao Predsedništvo, koje je u ime Centralnog odbora rukovodilo sindikalnim organizacijama, i Sekretarijat za rešavanje tekućih pitanja organizacionog i izvršnog karaktera. Na Drugom kongresu održanom od 6-8.10.1951. u Zagrebu Centralni odbor promenio je naziv u Centralno veće.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad