početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 167

naziv fonda: SAVET ZA PROMET ROBOM VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Savet za promet robom Vlade FNRJ (1950-1953)

granične godine fonda: 1950-1953.

granične godine građe: 1950-1953.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 33 fascikle, 28 knjiga

dužina fonda: 4

stanje građe: očuvana

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Branka Doknić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savet za promet je osnovan Ukazom Prezidijuma Narodne Skupštine FNRJ 12.4.1950., u sklopu šire reorganizacije federalne vlasti, koja je imala za cilj decentralizaciju i deetatizaciju uprave na saveznom nivou. Savet za promet je formiran za "opšte rukovodstvo poslovima trgovine, snadbevanja, državnih nabavki, turizma i ugostiteljstva iz savezne nadležnosti, kao i za koordinaciju delatnosti organa narodnih republika nadležnih za te poslove". Svojim osnivanjem Savet je ušao u sastav Privrednog saveta Vlade FNRJ, koji je u periodu celog svog postojanja (1944-1953) bio glavni kreator privredne politike cele zemlje. Savet za promet je ukinut 13.1.1953. Donošenjem Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja FNRJ i saveznih organa vlasti, kojim je formirano Savezno izvršno veće. Tačkom 6 tog Ustavnog zakona poslovi Saveta za promet prelaze u nadležnost novoformiranog Državnog sekretarijata za narodnu privredu.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad