početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 17

naziv fonda: MINISTARSTVO INDUSTRIJE VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Povereništvo NKOJ-a za trgovinu i industriju, 1944-1945; Povereništvo NKOJ-a za industriju, 1945; Ministarstvo industrije DFJ 1945; Ministarstvo industrije FNRJ, 1945-1948.

granične godine fonda: 1944-1948.

granične godine građe: 1945-1948.

period građe fonda: DFJ, FNRJ

količina arhivske građe: 187 fascikli, 79 knjiga evidencije

dužina fonda: 24

stanje građe:

sređen:      stepen sređenosti građe:

obrađivač: Kosić Vasilije

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Arhivski fond Ministarstva industrije FNRJ, načelno, potiče iz Povereništva NKOJ-a za narodnu privredu, osnovanog 30.11.1943, ali do 31.10.1944, ono nikada nije uspostavljeno. Tek 31.10.1944. u Beogradu je to Povereništvo ukinuto, a osnovano Povereništvo NKOJ-a za trgovinu i industriju, koje je trajalo do 01.02.1945, kada je ukinuto, a formirano Povereništvo NKOJ-a za industriju. To Povereništvo je trajalo do 07.03.1945, kada je ukinuto, a obrazovano Ministarstvo industrije DFJ. Kada je 29.11.1945. proglašena FNRJ, to Ministarstvo je preimenovano u Ministarstvo industrije FNRJ. I nakon donošenja Ustava FNRJ 31.01.1946, u novoj Narodnoj vladi FNRJ, obrazovanoj 01.02.1946, postojalo je Ministarstvo industrije FNRJ. Ministarstvo industrije FNRJ postojalo je do 08.01.1948, kada je ukinuto, a umesto wega formirana: Ministarstvo teške industrije FNRJ i Ministarstvo lake industrije FNRJ ("Sl. list FNRJ", br. 3/1948).


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad