početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 137

naziv fonda: SREDIŠNJA UPRAVA ZA POSREDOVANJE RADA

stvaraoci arhivske građe: Središnja uprava za posredovanje rada

granične godine fonda: 1927-1946.

granične godine građe: 1923-1942, 1945-1946.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 5 fascikli, 13 knjiga

dužina fonda: 1.5

stanje građe: fragmentarna, neoštećena

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Slobodanka Dojčinović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o organizaciji posredovanja rada, donetoj 19.04.1932. godine, umesto ranijih organa, pri Ministarstvu socijalne politike i narodnog zdravlja ustanovljena je Središnja uprava za posredovanje rada kao središnji organ posredovanja rada u Kraljevini Jugoslaviji.
Uredba o zbrinjavanju nezaposlenih radnika od 25.11.1937. određuje zadatke i organizaciju javne službe posredovanja rada kao: skup poslova, koje vrše uprave javnog posredovanja rada neposredno ili posredno preko ustanova za neobrtno posredovanje rada. Prema ovoj Uredbi, osnovni zadaci Središnje uprave za posredovanje rada odnosili su se na: vršenje administrativnih poslova iz svoje nadležnosti; vođenje centralnog knjigovodstva; vođenje centralne statistike; vršenje nadzora nad posredovanjem rada i pomaganje nezaposlenih radnika;
preduzimanje mera za usavršavanje službe; uvođenje socijalne biblioteke; izdavanje
službenog glasnika pod nazivom "Socijalni arhiv"; naučno obrađivanje pitanja iz
ovog kruga rada; vršenje poslova, koji bi bili stavljeni u dužnost postojećim propisima i naredbama ministra socijalne politike i narodnog zdravlja.
Središnja uprava za posredovanje rada je Rešenjem ministra socijalne politike i narodnog zdravlja ukinuta 13.06.1942, a njene funkcije prenete su na Glavnu upravu posredovanja rada u Beogradu. Rešenjem ministra socijalne politike od 16.03.1945. godine produžen je rad Središnje uprave za posredovanje rada u
Beogradu i naređena priprema likvidacije Glavne uprave. Središnja uprava za posredovanje rada prestala je sa radom donošenjem Uredbe o ukidanju radničkih
komora, središnjih uprava za posredovanje rada i javnih berzi rada, aprila 1946. godine. Istom Uredbom ovlašćen je Glavni odbor Jedinstvenih sindikata i nameštenika Jugoslavije da može organizovati službu posredovanja rada i obavljati
je preko svojih ustanova.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad