početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 139

naziv fonda: GENERALNA DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte vlade FNRJ

granične godine fonda: 1950-1951.

granične godine građe: 1949-1951.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 52 fascikle, 22 knjige

dužina fonda: 6.8

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Slobodanka Dojčinović

informativno sredstvo: inventar arhivske građe

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte osnovana je Uredbom Vlade FNRJ o osnivanju Generalne direkcije za proizvodnju i preradu nafte od 10.02.1950, kao administrativno-operativni rukovodilac preduzeća opšte-državnog značaja za proizvodnju i preradu nafte. Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte vlade FNRJ preuzela je poslove i nadležnost, prava i obaveze Generalne direkcije za naftu i plin Ministarstva rudarstva koja je stupanjem na snagu ove uredbe ukinuta.
Na čelu Generalne direkcije za proizvodnju i preradu nafte bio je generalni direktor - ministar u Vladi FNRJ, koji je upravljao svim poslovima Generalne direkcije i donosio akta za koje su ovlašćeni ministri na osnovu zakona, propisa i smernica Vlade, Privrednog saveta vlade FNRJ i Saveta za energetiku i ekstrativnu industriju vlade FNRJ. Sedište Generalne direkcije za proizvodnju i preradu nafte bilo je u Beogradu.
Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte vlade FNRJ ukinuta je 31.05.1950. godine Uredbom o ukidanju generalnih i glavnih direkcija i uprava u nadležnosti organa Vlade FNRJ.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad