početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 140

naziv fonda: GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE METALNE INDUSTRIJE

stvaraoci arhivske građe: Generalna direkcija savezne metalne industrije

granične godine fonda: 1947-1950.

granične godine građe: 1947-1950.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 6 fascikli

dužina fonda: 0.8

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Slobodanka Dojčinović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Generalna direkcija savezne metalne industrije osnovana je Uredbom o osnivanju
generalnih i glavnih direkcija Ministarstva industrije FNRJ od 22.01.1947. godine kao administrativno-operativni rukovodilac industrijskih preduzeća opšte-državnog
značaja, za proizvodnju metala, za unapređenje i regulisanje razvoja metalne industrije. Novoosnovana direkcija preuzela je poslove Glavne uprave poljoprivrednih mašina, sprava i alata i Glavne železničko-saobraćajne uprave mašina i alata Ministarstva industrije FNRJ.
Uredbom o generalnim i glavnim direkcijama Ministarstva lake industrije FNRJ,
Ministarstva teške industrije FNRJ i Ministarstva rudarstva FNRJ od 10.02.1948. godine, Generalna direkcija savezne metalne industrije prelazi u nadležnost Ministarstva teške industrije FNRJ iz nadležnosti ukinutog Ministarstva industrije FNRJ.
Generalna direkcija savezne metalne industrije kao administrativno-operativni rukovodilac industrijskih preduzeća opšte-državnog značaja ukinuta je Uredbom
vlade FNRJ o ukidanju generalnih i glavnih direkcija koje su bile u nadležnosti
Ministarstva teške industrije FNRJ 25.07.1950. godine. Prava i obaveze ukinute
direkcije proizišla iz redovnog poslovanja preneta su na administrativno-operativnog rukovodioca na koga su preneta preduzeća koja su bila pod rukovodstvom ukinute direkcije.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad