početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 146

naziv fonda: GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE HEMIJSKE INDUSTRIJE

stvaraoci arhivske građe: Glavna direkcija savezne hemijske industrije

granične godine fonda: 1947-1950.

granične godine građe: 1946-1950.

period građe fonda: 1946-1950.

količina arhivske građe: 2 fascikle (i 2 fascikle pesonalnih dokumenata)

dužina fonda: 0.2

stanje građe: fragmentarna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Milica Milićević

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Glavna direkcija savezne hemijske industrije osnovana je Uredbom Vlade FNRJ o osnivanju generalnih i glavnih direkcija Ministarstva industrije FNRJ od 22. januara 1947. godine kao administrativno - operativni rukovodilac preduzeća opštedržavnog značaja. U nadležnost Ministarstva lake industrije FNRJ prešla je 1948. godine.
Generalna direkcija savezne hemijske industrije ukinuta je 31.05.1950. godine Uredbom o ukidanju generalnih i glavnih direkcija i uprava u nadležnosti
organa Vlade FNRJ.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad