početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 145

naziv fonda: SAVEZ STUDENATA JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Savez studenata Jugoslavije.

granične godine fonda: 1951-1974.

granične godine građe: 1951-1974, 1977.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 124 fascikli, 8 administrativnih knjiga

dužina fonda: 13.8

stanje građe: nekompltetna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Milica Milićević

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Osnivačka konferencija Saveza studenata Jugoslavije održana je u Beogradu aprila 1951. godine. Izabrani su organi i tela, usvojena Rezolucija o karakteru i organizacionim načelima Saveza studenata i utvrđeni zadaci ove organizacije.
Opšte smernice za rad Saveza studenata Jugoslavije utvrđivane su na Kongresu koji je najviši organ Saveza studenata Jugoslavije. Programska načela proizilazila su iz Programa KPJ - SKJ a u skladu sa potrebama studenata.
Održano je devet kongresa, odnosno konferencija Saveza studenata Jugoslavije.
Na XI kongresu Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, novembra 1974. godine, od ranijih organizacija - Saveza omladine Jugoslavije i Saveza studenata Jugoslavije formirana je jedinstvena organizacija - Savez socijalističke omladine Jugoslavije.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad