početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 131

naziv fonda: GENERALNA DIREKCIJA ZA UGALJ MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Generalna direkcija za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ, 1947-1948.

granične godine fonda: 1947-1948.

granične godine građe: 1947-1950.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 16 fascikli

dužina fonda: 1.6

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Rasulić Dušanka

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Generalna direkcija za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ osnovana je Uredbom Vlade FNRJ o osnivanju generalnih i glavnih direkcija Ministarstva rudarstva FNRJ od 7.03.1947. kao administrativno-operativni rukovodilac rudarskih preduzeća za proizvodnju uglja opšte-državnog značaja. Preuzela je poslove i zadatke Glavne uprave za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ. Pod svojim administrativno-operativnim rukovodstvom Generalna direkcija za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ imala je 31 preduzeće za proizvodnju uglja opšte-državnog značaja.
Na čelu Generalne direkcije za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ bio je generalni direktor koji je neposredno upravljao svim poslovima Direkcije. Generalnog direktora postavljao je ministar rudarstva uz saglasnost predsednika Vlade FNRJ. Sedište Direkcije bilo je u Beogradu.
Generalna direkcija za ugalj kao administrativno-operativni rukovodilac rudarskih preduzeća za proizvodnju uglja opšte-državnog značaja, ukinuta je Uredbom Vlade FNRJ o osnivanju generalnih direkcija za narodne republike Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu od 31.12.1948. godine. Ovom Uredbom, poslovi i zadaci ukinute Direkcije preneti su na novoosnovane generalne direkcije za ugalj po narodnim republikama.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad