početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
587 SAVEZNI SAVET ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITKU Savezni savet za zdravstvo i socijalnu politiku SFRJ1967-1971.1966-1972.socijalistički.
59 SAVET ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju vlade FNRJ1950-1951.1946-1951.FNRJ
597 SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA RAD Savezni sekretarijat za rad1954-1967.1953-1967.SFRJ
598 SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU Savezni sekretarijat za rad i socijalnu politiku1971-1974.1969-1974.SFRJ
6 SAVET ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ Ministarstvo teške industrije Vlade FNRJ, 1947-1950; Savet za mašinogradnju Vlade FNRJ, 1950-1951.1950-1951.1947-1952.Socijalistička Jugoslavija
605 SEKRETARIJAT SIV-a ZA NARODNO ZDRAVLJE Sekretarijat SIV-a za narodno zdravlje1956-1962.1953-1963.FNRJ
61 DRŽAVNO OMLADINSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - AUTOPUT Državno omladinsko građevinsko preduzeće "Autoput", 1947-1950.1947-1950.1947-1952.Socijalistička Jugoslavija
610 SEKRETARIJAT ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU ZAŠTITU Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu1954-1956.1949-1956.FNRJ
625 DIREKCIJA ZA ELEKTRIFIKACIJU SAVETA ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Direkcija za elektrifikaciju Saveta za energetiku i ekstraktivnu industriju Vlade FNRJ.1950-1951.1947-1951.FNRJ
63 MINISTARSTVO PRAVDE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo pravde Kraljevine Jugoslavije, 1918-1944.1918-1944.1896-1944.Kraljevina Jugoslavija