početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 109

naziv fonda: SAVET ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Savet za prerađivačku industriju Vlade FNRJ

granične godine fonda: 1950-1951.

granične godine građe: 1950-1951.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 13 fascikli

dužina fonda: 1.7

stanje građe: nepotpuna, neoštećena

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Vasilije Kosić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savet za prerađivačku industriju Vlade FNRJ osnovan je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ br. 467. i otpočeo je sa radom 12.04.1950. godine.
Savet za prerađivačku industriju obuhvatao je dotadašnje grane lake industrije. U
delokrug poslova Saveta spadali su: proizvodnja, oplemenjivanje i prerada nemetalnih ruda; industrija i prerada metala; elektroindustrija; hemijska industrija;
industrija celuloze, drvenjače i papira; tekstilna industrija; industrija kože i obuće;
industrija gume i eksploatacija šuma.
Savet za prerađivačku industriju ukinut je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ br. 1742 i prestao sa radom 10.10.1951. godine, a njegove poslove preuzeo je Savet za industriju i građevinarstvo Vlade FNRJ.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad