početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
SAVSKA BANOVINAI-I/548 4791196
 I-I/786 4891208
SAVSKA BANOVINAZ-XI/150 "Aboza" - tvornica konfekcije 6751399
DUNAVSKA BANOVINAI-XI/401 "Ada" tvornica četaka i metala, Mišo Somora i sinovi 5881308
DUNAVSKA BANOVINAZ-XI/182 "Adin" prva jugoslovenska tvornica končanih dugmadi K.D. Salamon Gingold i drug 6761400
DUNAVSKA BANOVINAZ-VIII/98 "Adis" a.d. za saobraćajne, rudničke i poljoprivredne potrebe 6681392
DUNAVSKA BANOVINAZ-X/4 "Adria", proizvodnja celuloidne robe, Adolf Hai (Hay) 6711395
PRIMORSKA BANOVINAZ-X/25 "Adria", tvornica sapuna i kristalne sode 6711395
BEOGRADI-XIV,VIII/350 "Aero-auto-elektro-mašinska industrija" braća M. Vraneš; raniji naziv: Elektro-mehanička radionica i radionica za izradu i poboljšanje dizaličnih mehanizama kočnica, patent Bogdana i Marka M. Vraneša 6121332
SAVSKA BANOVINAI-XI/182 "Alacet", prva domaća tvornica vrpca i čipaka 5771297