početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRAVSKA BANOVINAI-XVIII/23 Zvezna tiskarna 6171338
SAVSKA BANOVINAZ-XXII/110 Zvonimir Somođi, prevoz putnika i robe automobilom 6891417
DUNAVSKA BANOVINAZ-VIII/20 Zvonolivnica inž. Predraga Jovanovića 6661390