početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: PRIMORSKA BANOVINA

šifra dosijea: Z-X/25

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Adria", tvornica sapuna i kristalne sode


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 671

broj jedinice opisa: 1395

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Šibenik - S/M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: X/Z/4 - Industrija raznih hemijsko-tehničkih proizvoda - sapuna, sredstava za pranje i glicerina

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima