početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRAVSKA BANOVINAI-II/52 "Arbor", lesna trgovina in industrija 5051225
PRIMORSKA BANOVINAI-I/755 "Aster" tvornica tjestenina dr. Juraj Kalinić 4881207
BEOGRAD - SAVSKA BANI-X/160 "Astra", d.d., fabrika hem. proizvoda 5671287
DUNAVSKA BANOVINAI-X/159 "Astra", d.d., ind. hemijskih proizvoda 5671287
BEOGRADZ-VIII/78 "Astra", pojasarska radnja za izradu lustera Leona Bugara 6681392
DUNAVSKA BANOVINAI-XII/98 "Astragan" d.d. za oplemenjivanje krzna 5941314
DUNAVSKA BANOVINAZ-XIV/22 "Audion" dipl. inž. N. Kun, montiranje elektrotehničkih stvari i proizvodnja tehničkih i elektro-tehničkih predmeta zanatskog obima 6781404
SAVSKA BANOVINAI-VIII/115 "Autotehna", trgovina strojevima, njihovim djelovima i tehničkim potrepštinama vlasnik Najlender Fridrih i Kracs 5521272
BEOGRADI-VIII/101 "Avala", radnja za izradu dečijih kolica 5521272
DRINSKA BANOVINAI-XVI/4 "Avija" ing. Ećimović, fabrika motora i aeroplana 6151335