početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: SAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-XI/182

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Alacet", prva domaća tvornica vrpca i čipaka


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 577

broj jedinice opisa: 1297

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Zagreb - M/S


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: XI/10 - Tvornice trikotaže i čarapa

šifra i naziv delatnosti: XI/13 - Tvornice čipke, zavesa, gajtana, trake, pozamanterije, fitilja itd.

šifra i naziv delatnosti: XI/3/a - Tkačnice pamuka

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima