početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DUNAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: Z-VIII/98

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Adis" a.d. za saobraćajne, rudničke i poljoprivredne potrebe


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 668

broj jedinice opisa: 1392

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Subotica - S/M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: VIII/5 - Tvornice poljoprivrednih sprava, strojeva, oruđa i alata

šifra i naziv delatnosti: VIII/7 - Tvornice lokomotiva i željezničkih motornih kola

šifra i naziv delatnosti: VIII/9 - Tvornice vagona

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima