početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
BEOGRADZ-VIII/2 "Alat" Preduzeće za izradu kalupa u metalu i alata, Dragomira B. Mijatovića 6661390
DUNAVSKA BANOVINAI-VI/260 "Alba", industrija stakla i ogledala, braća Lampel 5441264
DRAVSKA BANOVINAI-X/118 "Albus" d.d. 5641284
DUNAVSKA BANOVINAI-XI/156 "Alda" mehanička tkačnica a.d. 5761296
DUNAVSKA BANOVINAI-VI/118 "Alfa" zadruga za proizvodnju šamota i keramike 5391259
DRAVSKA BANOVINAI-XII/77 "Alfa", industrija čevljev, d.z.o.z. 5931313
DRAVSKA BANOVINAI-VI/15 "Alpeko" trgovsko-industrijska družba z.o.z. - industrija umetnega kamna in marmorja 5341254
BEOGRADI-I/923 "Alumin" Stanka Kneževića, preduzeće za preradu krvi 4941214
PRIMORSKA BANOVINAI-V/16 "Aluminij" rudarsko i industrijalno d.d. 5281248
DUNAVSKA BANOVINAZ-IX/20 "Ampula", ind. za izradu staklene robe 6701394