početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DUNAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-XI/401

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Ada" tvornica četaka i metala, Mišo Somora i sinovi


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 588

broj jedinice opisa: 1308

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Bački Petrovac - S/M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: XI/16 - Tvornice ostalih proizvoda tekstilne industrije (jorgana, madraca, kravata, rukavica, kišobrana, suncobrana, naramenica, podvezica, izrada od strane itd.)

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima