početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DUNAVSKA BANOVINAI-VI/20 "Brnjički granit" a.d., ind. objekt u Brnjicu kod Golibea 5351255
DUNAVSKA BANOVINAZ-VI/193 "Budišin", ciglana 6621386
BEOGRADI-II/417 "Bukulja" industrijsko preduzeće za izradu štikli 5181238
DRAVSKA BANOVINAZ-XI/27 "Čehojug" družba z.o.z.; osnivači: Vane Radju i Rudolf Štrum 6721396
DRAVSKA BANOVINAI-X/48 "Celuloza", družba z.o.z 5601280
MORAVSKA BANOVINAZ-XXI/95 "Centroterma" instaliranje centralnih grejanja, vodovodnih postrojenja, vlasništvo Markulin Zvonimir 6851413
SAVSKA BANOVINAI-II/453 "Čepila", lesna ind. družba z.o.z. 5191239
SAVSKA BANOVINAI-I/762 "Cetina" tvornica tjestenina i keksa Franceschi Ganza i drugovi 4881207
SAVSKA BANOVINAI-I/761 "Cetina" tvornica tjestenine i keksa Franceschi Ganza i drugovi, Omiš filijala: Zagrebačka industrija tjestenine i keksa, Zagreb od 1939. godine vlasnik: Ludvik Franz i sinovi, Maribor 4881207
PRIMORSKA BANOVINAI-I/754 "Cetina" tvornica tjestenine i keksa, Franceschi Vlaho i drugovi 4881207