početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DUNAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: Z-XI/182

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Adin" prva jugoslovenska tvornica končanih dugmadi K.D. Salamon Gingold i drug


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 676

broj jedinice opisa: 1400

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Subotica - S/M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: XI/16 - Tvornice ostalih proizvoda tekstilne industrije (jorgana, madraca, kravata, rukavica, kišobrana, suncobrana, naramenica, podvezica, izrada od strane itd.)

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima