početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
ZETSKA BANOVINAI-I/997 "Diva", tvornica konzervi 4981218
DRAVSKA BANOVINAI-VI/88 "Dolap", dolenjska opekarniška komanditna družba V. Sedej 5381258
BEOGRADI-XI/329 "Dom" a.d. domovinska industrija za pletenu i vezenu robu 5841304
SAVSKA BANOVINAI-II/234 "Dom" d.d. za drvne gradnje 5121232
UPRAVA GRADA BEOGRADI-VIII/136 "Domin" domaća mašinska industrija Jovana M. Jovanovića; raniji naziv: "Domin" domaća mašinska industrija inž. Stoja Stanisavljević 5541274
DRINSKA BANOVINAZ-XI/76 "Dora", industrija rublja, sinova Muško H. Frinci 6731397
SAVSKA BANOVINAI-II,XIV/471 "Drach", industrija drva d.d. 5201240
SAVSKA BANOVINAZ-X/45 "Dragica", ind. hemijskih proizvoda, Lavoslav Vojinović 6711395
DRAVSKA BANOVINAI-XIV/286 "Drava" lesna industrijska del. družba, električna centrala 6101330
DRAVSKA BANOVINAI-II/53 "Drava", lesna ind. delnišna družba 5051225