početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: BEOGRAD

šifra dosijea: I-XIV,VIII/350

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Aero-auto-elektro-mašinska industrija" braća M. Vraneš; raniji naziv: Elektro-mehanička radionica i radionica za izradu i poboljšanje dizaličnih mehanizama kočnica, patent Bogdana i Marka M. Vraneša


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 612

broj jedinice opisa: 1332

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Beograd - M/S


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: VIII/20 - Ostale tvornice ove grane

šifra i naziv delatnosti: XIV/7 - Tvornice za izradu elektrotehničkih sprava i aparata

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima