početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
BEOGRADI-I/1 Prvi akcionarski mlin 4611178
BEOGRADI-I/2 Prvi automatski mlin Svetozara T. Grubanovića 4611178
BEOGRADI-I/3 Mlin Spasoja J. Jovanovića, kasnije vlasnik: Nikola M. Jovanović 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/4 Valjčni mlin in elektrarna 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/5 Franc Drame, umjetni mlin 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/6 Valjčni mlin, Franc Pocajt 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/7 Babnik Jože mlinar 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/8 A. Volk, automatski mlin na valjke "Danica" 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/9 Ivan Kuralt, mlin na valjke 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/10 Valjčni mlin "STUDA" družba Z.O.Z.; ranije: Zorman Metod, valjčni mlin 4611178