početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: SAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: Z-XI/150

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Aboza" - tvornica konfekcije


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 675

broj jedinice opisa: 1399

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Zagreb - S/M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: XI/11 - Tvornice odela

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima