početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DUNAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: Z-X/4

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Adria", proizvodnja celuloidne robe, Adolf Hai (Hay)


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 671

broj jedinice opisa: 1395

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Subotica - S/M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: X/DJ/b/4 - Industrija i prerada celuloze - izrada celuloida

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima