početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
PRIMORSKA BANOVINAZ-I/591 "Dalma", tvornica maraskina i likera d.s.o.j. 6401362
PRIMORSKA BANOVINAI-VI/58 "Dalmatia", d.d. za tvorenje cementa Portland 5361256
SAVSKA BANOVINAI-X/145 "Danica", d.d. za kemičke procede 5661286
DUNAVSKA BANOVINAZ-XII/27 "Danica", industrija cipela, Pendić Đorđe 6761401
DUNAVSKA BANOVINAI-VI/265 "Dekor" d.z.o.z. 5451265
DUNAVSKA BANOVINAI-XII,XIV/47 "Delfin", tvornica za preradu koža hronom i rukavica, Avram Aca Krstić 5911311
BEOGRADI-XIV/345 "DIA" akumulator, ing. Vinko Zgaga 6121332
BEOGRADI-XI,XII/50 "Dil", prva domaća industrija voštanog platna i veštačke kože Eškenazi i komp. 6251346
BEOGRADZ-XIV/23 "Dinamagnet", Kirilo Haljutin 6781404
SAVSKA BANOVINAI-XIV/356 "Dis", domaća industrija sijalica, ing. Slavko Schmidek 6121332