početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
VRBASKA BANOVINAI-II,XIV/308 "Babić", industrija drva d.d. - Banja Luka; sada: Dušan Ivezić, parna pilana - Bočac 5141234
DUNAVSKA BANOVINAI-I/799 "Banat" proizvodnja sirćeta ranije: Prva velikobečkerečka fabrika sirćeta Berger i Šosberger 4901209
DUNAVSKA BANOVINAZ-XIV/37 "Bat" elektrotehničko preduzeće, ing. Đorđe Dim. Mihailović 6781404
SAVSKA BANOVINAI-XII,XIII/61 "Bata", jugoslovenske tvornice gume i obuće d.d. 6261347
SAVSKA BANOVINAI-I/493 "Batina" motorni mlin na valjke braća Ficko 4771194
DRAVSKA BANOVINAI-II/5 "Belca", lesna ind. družba z.o.z. 5041224
DUNAVSKA BANOVINAI-I,II/12 "Belica", parna strugara i mlin 6201341
DUNAVSKA BANOVINAZ-XXII/67 "Belon Jakov", autobus 6881416
BEOGRADI-VIII/99 "Beometal" beogradsko metalno-industrijsko a.d. 5521272
BEOGRADZ-VIII/76 "Beralus", beogradska radionica lustera 6681392