početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRAVSKA BANOVINAI-XI/382 "Cetva" Celjska proizvodnja vrpca 5871307
SAVSKA BANOVINAI-X/156 "Chromos", d.d., tvornica grafičkih boja i ostalih potrepština, fabrikacija tiskovskih i lanenih boja i lakova 5661286
BEOGRADZ-XVIII/145 "Cinkografija" Jovan Melihar 6831410
DRAVSKA BANOVINAI-XI/384 "Čit" izdelovanje čipk, družba z.o.z. 5871307
SAVSKA BANOVINAZ-XI,XII/152 "Climatic", proizvodnja kišnih kabanica i odevne robe - vlasnik Miroslav Nojman (Neumann) 6751399
SAVSKA BANOVINAI-XII/60 "CORIUM", tvornica finih koža, braća Atias 5921312
SAVSKA BANOVINAI-VI,II,XIV/64 "Croatia" tvornica portland cementa d.d. 5361256
DUNAVSKA BANOVINAI-I/688 "Crvenka" fabrika šećera A.D. - fabrika i rafinerija špiritusa 4851204
DUNAVSKA BANOVINAI-XIV/240 "Crvenka" fabrika šećera a.d., električna centrala I i II 6091329
DUNAVSKA BANOVINAI-I/644 "Crvenka", fabrika šećera a.d. 4821200