početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
33 KOMITET ZA SOCIJALNO STARANJE VLADE FNRJ - imaima
333 GLAVNA DRŽAVNA ARBITRAŽA imaimaima
334 MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE imaima -
339 DELEGACIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE PRI KOMISIJI ZA REPARACIJE U PARIZU imaima -
341 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U VELIKOJ BRITANIJI – LONDON imaima -
35 GLAVNA INVALIDSKA UPRAVA imaima -
36 SAVET ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU VLADE FNRJ imaimaima
37 STOJADINOVIĆ MILAN ima - -
370 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U TURSKOJ - CARIGRAD imaimaima
371 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA - VAŠINGTON imaima -