početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
754 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE SHS U BUKUREŠTU ima - -
76 CENTRALA INDUSTRIJSKIH KORPORACIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - ima -
760 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE SHS U BUDIMPEŠTI imaima -
765 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U BUENOS AJRESU imaimaima
77 CENTRALNA UPRAVA ZA TRGOVINSKI PROMET SA INOSTRANSTVOM imaima -
772 KONZULAT KRALJEVINE SRBA HRVATA I SLOVENACA U DENVERU - ima -
778 SAVEZNI DRŽAVNI TUŽILAC - ima -
784 ISELJENIČKO IZASLANSTVO KJ ZA JUŽNU AMERIKU U BUENOS AJRESU imaima -
80 JOVAN JOVANOVIĆ -PIŽON - ima -
81 STOŠOVIĆ DOBRIVOJE - - -