početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
396 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U MAĐARSKOJ - BUDIMPEŠTA imaima -
4 SAVET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO VLADE FNRJ - ima -
40 PRIVREDNI SAVET VLADE FNRJ - ima -
406 ZEČEVIĆ MIODRAG ima - -
41 SAVEZNA PLANSKA KOMISIJA - ima -
410 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ŽENEVI imaima -
411 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U CARIGRADU imaimaima
414 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ČIKAGU imaima -
420 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U MONTREALU - ima -
421 GENERALNI KONZULAT KJ U HAMBURGU imaima -