početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
3 MINISTARSTVO ZA KONSTITUANTU - ima -
305 POPOVIĆ ĐURA - - -
31 KOMITET ZA ZAŠTITU NARODNOG ZDRAVLJA - ima -
313 MINISTARSTVO PROSVETE VLADE FNRJ imaimaima
314 KOMITET ZA KULTURU I UMETNOST VLADE FNRJ imaimaima
315 KOMITET ZA ŠKOLE I NAUKU PRI VLADI FNRJ imaimaima
317 SAVET ZA NAUKU I KULTURU VLADE FNRJ imaimaima
318 SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I KULTURU imaimaima
319 SAVEZNI SAVET ZA OBRAZOVANJE I KULTURU imaima -
320 SAVEZNI KOMITET ZA NAUKU I KULTURU imaima -