početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
430 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U JERUSALIMU imaimaima
437 KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U PEČUJU imaima -
439 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U KANADI - OTAVA imaimaima
44 GENERALNA DIREKCIJA ZA NAFTU I PLIN MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ - imaima
448 KRALJEVSKI JUGOSLOVENSKI INFORMACIONI CENTAR U NJUJORKU - - -
449 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U NJUJORKU imaima -
49 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA VLADE FNRJ imaimaima
50 PREDSEDNIŠTVO VLADE FNRJ - ima -
52 UPRAVA ZA SPOLJNU TRGOVINU FNRJ ima - ima
532 GLAVNA UPRAVA POMORSTVA imaimaima