početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
177 SAVEZNA KOMISIJA ZA NUKLEARNU ENERGIJU - imaima
182 KOMITET ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI VLADE FNRJ - ima -
187 SAVEZNA UPRAVA ZA INVESTICIONU IZGRADNJU - imaima
212 SAVEZNI SUD - ima -
213 VRHOVNI PRIVREDNI SUD - ima -
215 SAVEZNO JAVNO TUŽILAŠTVO - imaima
22 MINISTARSTVO ZA FEDERALNE JEDINICE DFJ - ima -
23 GENERALNA DIREKCIJA METALURGIJE VLADE FNRJ - - ima
24 MINISTARSTVO RUDARSTVA VLADE FNRJ - imaima
25 MINISTARSTVO RADA VLADE FNRJ - imaima