početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
117 CENTRALNO VEĆE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE - ima -
124 APOTEKARSKA KOMORA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - ima -
125 DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA - imaima
126 DIREKCIJA JUGOSLOVENSKE SLOBODNE ZONE U SOLUNU - ima -
127 KOMISIJA ZA VANREDNI UVOZ PREHRAMBENIH ARTIKALA VLADE FNRJ - - -
128 SAVEZNA DRŽAVNA ARBITRAŽA - ima -
129 GLAVNA UPRAVA ZA PLAN - - -
130 SAVEZNO IZVRŠNO VEĆE - ima -
131 GENERALNA DIREKCIJA ZA UGALJ MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ - - ima
133 GLAVNA DIREKCIJA SAVEZNE INDUSTRIJE VATROSTALNOG MATERIJALA - imaima