početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
147 SAVEZNA KOMISIJA ZA PREGLED FILMOVA - imaima
15 PREZIDIJUM NARODNE SKUPŠTINE FNRJ - imaima
151 OPŠTE JUGOSLOVENSKO BANKARSKO DRUŠTVO A.D. - - ima
16 MINISTARSTVO TEŠKE INDUSTRIJE VLADE FNRJ - ima -
161 MINISTARSTVO DRŽAVNIH NABAVKI VLADE FNRJ imaima -
163 MINISTARSTVO TRGOVINE I SNABDEVANJA VLADE FNRJ - - ima
164 MINISTARSTVO ŽELEZNICA VLADE FNRJ imaima -
167 SAVET ZA PROMET ROBOM VLADE FNRJ imaima -
17 MINISTARSTVO INDUSTRIJE VLADE FNRJ imaimaima
170 SAVET ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI VLADE FNRJ - ima -