početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
373 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ITALIJI - RIM imaima -
38 CENTRALNI PRESBIRO PREDSEDNIŠTVA MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - ima -
380 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U PORTUGALIJI - LISABON imaima -
382 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ŠVEDSKOJ - STOKHOLM imaima -
385 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ARGENTINI - BUENOS AJRES imaimaima
388 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U FRANCUSKOJ - PARIZ imaima -
39 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I NARODNOG ZDRAVLJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - ima -
390 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U KEJPTAUNU imaima -
392 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U BELGIJI - BRISEL imaima -
395 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U RUMUNIJI - BUKUREŠT imaima -